گونه گذاری

گونه گذاری (پروتز گونه- تزریق ژل-تزریق چربی)

کاشت گونه روشی موثر در افزایش فرم، برجستگی و متوازن کردن صورت است که به روش های گوناگون انجام می شود. استفاده از مواد مصنوعی مانند آلودرم، سیلیکون یا Gore-tex تقویت گونه همچنین با تزریق چربی نیز انجام می شود که نگاه خسته و چشمان گود رفته را تا حدی اصلاح می کند.
 
مراقبت های بعد از عمل
محدودیت های رژیم غذایی و محدودیت های فعالیتی بسته بــه نحوه عمل شما دارد. توانایی حرکت دادن دهان و لب هایتان ممکن است به طور موقت کم شود. زمان بهبودی بین 1 تا 2 ماه می باشد.