انگشت ماشه ای یا تریگر فینگر

انگشت ماشه ای یا تریگر فینگر trigger finger

بعلت گیر کردن تاندون خم کننده یا فلکسور انگشت در حین عبور از تونل بافتی است که در کف دست قرار دارد. علت این گیر بوجود آمدن یک برجستگی در تاندون است و در معاینه معمولا یک برجستگی در محل اتصال انگشت به کف دست لمس می شود.

بنابراین وقتی انگشت خود را خم و راست می کنید تاندون باید از داخل غلاف و تونل بافتی که مانند حلقه ای دور تاندون را گرفته عبور کند. وجود برجستگی در قسمتی از تاندون موجب می شود تا عبور آن از درون تونل با مشکل مواجه شده و در آن گیر کند.

همچنین در حین خم کردن انگشت چون قدرت عضلات خم کننده انگشت زیاد است این توده از درون تونل عبور می کند و انگشت خم می شود ولی در حین صاف کردن انگشت چون قدرت عضلات باز کننده انگشتان کمتر است ممکن است نتوانید به راحتی انگشت را صاف کنید.

 


 

 

درمان انگشت ماشه ای

در مراحل ابتدایی درمان بیماری استفاده از آتل به منظور مدتی بیحرکت کردن انگشت است. در صورتیکه بیمار به این درمان پاسخ مناسبی ندهد پزشک از تزریق کورتیکوستروئید در داخل غلاف تاندون فلکسور استفاده می کند. این درمان در 70 درصد موارد  موفقیت آمیز است. با این حال احتمال موفقیت درمان در بیماران مبتلا به روماتیسم مفصلی و دیابت کمتر است.

در صورتی که هیچ یک از درمان های ذکر شده موفق نباشند جراح با استفاده از عمل جراحی غلاف تاندون را شکاف میدهد تا بدینوسیله مسیر حرکت تاندون را باز کند.