وسیله کشنده پوست

این دستگاه برای اولین بار در ایران ساخته شده و در اعمال جراحی مثل تروما ، زخم بستر ، تروماهای جنگی و مجروحین جنگی و درمان سرطانها کاربرد دارد .

در جریان جراحی ها موارد زیادی دیده می شود که پوست ناحیه کم است و یا در اثر تروما یا جراحی برداشته شده است ، لذا بستن زخم مورد نظر با مشکلاتی مواجه می شود .

در این موارد یکی از راهها پیوند پوست و یا انجام فلاپ است ولی گاهی بعلت ترومای وارده به عروق و گاهی بعلت خود عمل جراحی ، گاهی بعلت نوع تروما  و گاهی بعلت محل اناتومیک زخم نمی توان از این راهها استفاده کرد و نیز  استفاده از این روش ها مشکلات و عوارضی هم بدنبال دارد . و پوستی هم که به محل آورده می شود تمامی خواص مورد نظر این ناحیه را ندارد و گاهی مکررا زخم می شود و نیاز به ترمیم های بعدی خواهد داشت و گاهی نیاز است تا بعدها  با پو ست دیگری تعویض شود .و گذشته از این در محل دهنده پوست هم عوارضی خواهیم داشت و گاهی آنجا هم زخم می شود و ترمیم دیگری لازم خواهد داشت . به همین دلیل  یکی از روش های جایگزین استفاده از دستگاه کشنده پوست است.

در این روش پوست به گیره های مخصوصی وصل می شود . و در طول روز های بعد از جراحی بتدریج و با سرعت دو لبه پوست به سمت یکدیگر آورده شده و پس از تثبیت ، دو لبه پوست ترمیم شده و سپس دستگاه خارج می شود .به این ترتیب احتیاجی به طولانی کردن عمل و ایجاد عوارض اضافه تر و مشکلات بیشتر برای بیمار نیست و پوست براحتی بسته می شود .

ما از این دستگاه در بیماران بیمارستان حضرت فاطمه استفاده کرده ایم  و نتایج خوب و بسیار خوب بوده اند .

این دستگاه عارضه کمی داشته و در کشور تولید می شود و هزینه آن بسیار کم است . و استفاده از آن بسیار مقرون به صرفه است .

این دستگاه شامل دو قسمت گیره مانند   است که توسط  یک میله واسط به هم وصل می شوند . میله واسط پیچی دارد که پس از قرار دادن گیره ها ، پیچ بتدربج چرخانده می شود و بتدریج  ( حدودا روزانه 5 میلیمتر ) دو گیره به یکدیگر نزدیک می شود و بتدریج دو سر پو ست به هم نردیک می شود و زمانی که دو سر پوست به یکدیگر رسید ، پوست ترمیم می شود و سپس دستگاه خارج می شود .

با کاربرد این دستگاه حدود 50 -80 % نیاز به پیوند و با فلاپ پو ست کم خواهد شد واز طول عمل جراحی و هزینه های بیمار کاسته خواهد شد .