وسیله نزدیک کننده عصب

 این دستگاه توانایی نزدیک کردن و ترمیم دو انتهای عصب قطع شده رابدون ایجاد فشار بیش از حد در آن را دارد .

این دستگاه در توانایی درگیر شدن محکم با دو سر عصب است که براحتی دو سر عصب را به طرف یکدیگر می کشاند .

و نیز با این کشش کمی به طول عصب اضافه می شود ، کمی عصب اکسپند می شود و براحتی فاصله ایجاد شده در بین دو سر عصب پر می شود . بطوریکه حتی با فاصله حدود 20 میلیمتر هم براحتی می توان دو سر عصب را ترمیم کرد و نیازی به پیوند عصب و زمان طولانی عمل نیست !

نکته دیگر سرعت عمل ترمیم است. با این دستگاه براحتی میتوان دو سر عصب را نزدیک کرد و مانور داد و پشت عصب را هم ترمیم کرد بطوریکه بطور متوسط سرعت ترمیم از 7 دقیقه به 5/4 دقیقه کاهش می یابد.

ما این دستگاه را در 132بیمار در موارد متعدد  بکار برده و  در نتایج درمان  بیماران را

سرعت وسهولت در ترمیم عصب با این دستگاه بسیار بالا است  و از دقت خوبی بر خوردار است

این دستگاه قابلیت کاربرد بسیلر بالایی دارد و در هر عمل ترمیم عصب قابل استفاده است . حتی در اعمال ترمیم با پیوند عصب هم می توان برای ثابت کردن دو سر عصب ها آن را بکار برد